Skip to content
Home » พ่อแม่ควรดูแลลูก

พ่อแม่ควรดูแลลูก

พ่อแม่ควรดูแลลูก

พ่อแม่ควรดูแลลูก

พ่อแม่ควรดูแลลูก -โดยปกติเด็กจะแสดงความรักใคร่และเคารพพ่อแม่ที่ให้ความสนใจเขา/เธอไม่น้อยกว่าหกสิบวินาที พวกเขาแสดงความรักความรักและความปรารถนาที่จะสื่อสารในผู้คน

ผู้ปกครองควรพยายามพัฒนาความรู้สึกและทัศนคติของเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งจะส่งผลต่อบุคลิกภาพของเด็กไม่ว่าเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม ในความเป็นจริง วิธีที่พ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกสามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กและยืนหยัดเพื่อพ่อแม่รุ่นต่อไปได้ เด็กที่แข็งแรงจะก่อตัวขึ้นจากคุณสมบัติอื่นๆ ที่พ่อแม่ได้แสดงไว้ เช่นนี้ พ่อแม่ควรพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ความรัก ความห่วงใย และความร่วมมือที่ดีเสมอ พวกเขาควรรับรองกับลูกว่าพวกเขาจะรับผิดชอบต่อทัศนคติของเด็ก หากเด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม พวกเขาจะพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ซึ่งจะส่งผลต่อเด็กและคนรุ่นต่อไปด้วย

ผู้ปกครองควรใช้เวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงกับลูก ๆ ทุกวัน เวลานี้ไม่ควรจำกัดเฉพาะมื้ออาหารของครอบครัว แต่ควรให้มากขึ้นสำหรับเกมครอบครัวด้วย การใช้เวลาร่วมกันจริง ๆ สามารถสร้างบรรยากาศของ “ครอบครัว” ที่ไม่เพียง แต่ทำงานกับ “ลักษณะครอบครัว” เท่านั้น

ผู้ปกครองควรใช้ความอดทนในการชี้แนะเด็กและเรียนรู้บุคลิกลักษณะของเด็ก ในขณะเดียวกัน การกล้าที่จะเลือกวินัยที่เหมาะสมและในบางครั้งการคิดนอก “กรอบ” จะทำให้เด็กมีโอกาสแสดงความเป็นตัวของตัวเองได้เช่นกัน เด็กจะไม่เพียงเรียนรู้มารยาทที่ดี แต่ยังพัฒนาตนเองด้วย

วินัยที่ดีที่สุดคือการสอนลูก ไม่ใช่แค่ทำร้ายตัวเองแต่คนรอบข้าง พ่อแม่ควรระมัดระวังในการเลือกเทคนิคแต่เป็นลูกหรือพ่อแม่ที่ต้องทนทุกข์? พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกไว้เป็นเวลานานไม่ได้หลีกเลี่ยงความจริงที่ว่าลูกอาจกลายเป็นอิสระ แต่ควรหลีกเลี่ยง “ค่าไถ่” เสมอ ซึ่งเป็นเด็กที่สามารถถูกบังคับให้ทำอะไรก็ได้

อาจเป็นเรื่องยากที่จะเลี้ยงลูก เด็กสามารถละเมิดได้และไม่ว่าพวกเขาจะกินอาหารที่ไม่ดีหรือไม่ได้รับการดูแลที่ดีและจำเป็น ปัญหาใด ๆ แพร่กระจายโดยคนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อม เพราะปัญหาเหล่านี้สามารถทำซ้ำได้ ดังนั้นผู้ปกครองควรรับบทบาทนี้และท้าทายให้เด็กตอบสนองต่อปัญหาของตนเหมือนที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟน Mak57 ทำเพื่อให้รู้สึกไม่สบายใจกับสภาพที่ไม่สมบูรณ์ พ่อแม่คือคนที่สามารถควบคุมและบังคับบัญชาลูกได้ในเวลาที่ต้องการ ดังนั้น ผู้ปกครองจึงมีวิธีการและเทคนิคที่เข้าใจได้เท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของเด็ก สล็อตเว็บตรง

ควรสอนเด็ก ๆ ว่าการที่ครั้งหนึ่งเคยตัวเล็กหรือแค่ช่วงสุดท้ายของวันอาจรับใช้พวกเขาได้เป็นอย่างดี แต่ไม่ควรกลายเป็นนิสัย ขณะเดียวกันในช่วงปฐมวัยควรสอนลูกว่าการที่ลูกจะเติบใหญ่และพัฒนาตนเองคือพ่อแม่ที่สละเวลา